Tartumaa Kurtide Ühingu üldkoosoleku info 2017

added 29.03.2017 12 views 0 comments

Tartumaa Kurtide Ühingu aasta aruande koosolek toimub 12. aprillil kell 16.30 Suur-Kaar 56 ühingu ruumides.

Ootame osa võtma kõiki ühingu liikmeid.

Üldkoosoleku päevakord:

1) Koosoleku juhataja ja protokollija valimised
2) Koosoleku päevakorra ja reglemendi kinnitamine
3) Juhatuse tegevusaruanne 2016. aasta tegevusest
4) Revisjonikomisjoni aruanne
5) 2016. a. juhatuse tegevusaruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine
6) TKÜ 2017. aasta tegevuskava ja eelarve arutelu ja kinnitamine
7) Korralise üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatamise esmaste infokanalite arutelu ja kinnitamine
8) Jooksvad küsimused

TKÜ juhatus

Categories

0 comment

  • Only signed in users can add comments. Logging in

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address