Tartumaa Kurtide Ühing tähistas Tiiu Kukkela 70-ndat ja Linda Piho 75-ndat juubelit

added 23.09.2017 19 views 0 comments

13. septembril peeti klubis kahte toredat juubelit: Tiiu Kukkelal sai 70 ja Linda Pihol 75 aastat täis. Tartumaa Kurtide Ühingu juhatus kinkis väga pika tõlgitöö staažiga Tiiule tema näopildi ja ühingu logoga kruusi, samuti tänukirja. Ühingu aseesimees Siim Kaunissaare ja Pensionäride Seltsi „Hõbeniidi“ esimees Alfons Kuusk kõnelesid juubilaridest, kiitsid nende aktiivsust ja tublit tegevust.

Tiiu Kukkelal saab varsti täis 50 aastat tõlgi viipekeeletõlgi staaži!

Alfons näitas 1970. aastate alguses tehtud filme kurtide ekskursioonidest Armeeniasse, Kaukaasiasse, Krimmi jm. Oli väga huvitav ja emotsioone tekitav vaadata, millised olid praegused pensionärid noortena.

TKÜ juhatus

Categories

0 comment

  • Only signed in users can add comments. Logging in

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address