Valminud on esimene eesti keele – eesti viipekeele õigusterminite e-sõnastik

added 07.01.2020 34 views 0 comments

Valminud on esimene eesti keele – eesti viipekeele õigusterminite e-sõnastik, mis mis on elektrooniliselt kättesaadav aadressil http://www.eki.ee/dict/vkq/.

Sõnastik koostati eesti keele õigusterminite baasil. Õigusterminile otsiti kasutuses olev eesti viipekeele üldkeele viibe, mis vastaks terminile nii sisult kui vormilt. Olemasolevaid viipeid vajadusel täpsustati või täiustati. Kui aga õigusmõiste tähistamiseks viibe puudus, mõeldi välja uus oskusviibe. Uue viipe loomisel tugineti eesti viipekeele viipeloome põhimõtetele ning viibete liitmis- ja tuletamisprintsiipidele.

Esialgu võivad uued oskusviiped tunduda võõrastavatena. Viipe päritolu uurides selgub, et uued oskusviiped on huvitavad ning õiguslikus tähenduses täpsemad ja õigemad. Kokku on sõnastikus ligikaudu 200 oskusviibet koos sisuseletuse ja näidislausega.

Sõnastiku koostajad kutsuvad kõiki huvilisi sõnastikuga tutvuma ja tagasisidet andma aadressil regina@viipekeeletolgid.ee.

Categories

0 comment

  • Only signed in users can add comments. Logging in

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address