Eesti Kurtide Liit ja Eesti Kuulmispuudega Laste Vanemate Liit kutsuvad teid vaatama ja kuulama Facebooki või YouTube otseülekannet pensioni II samba reformist

added 28.02.2021 4 views 0 comments

Viimasel ajal on meilt küsitud, mida teha oma II pensionisambasse kogunenud rahadega. Kas võtta raha kohe välja või oodata ja maksta edasi? Võib-olla tasuks hoopis selle raha paremaks kasutamiseks leida mingi uus võimalus ja investeerida see ise mingisse muusse fondi?

Praeguses olukorras pole mõistlik inimesi kokku kutsuda ja anda selge ülevaade, mida teha pensioni II samba rahadega. Parimaks võimaluseks on teha ettekanne vaatamiseks ja kuulamiseks Eesti Kurtide Liidu Facebooki seinal või Eesti Kurtide Liidu YouTube kanalis otseülekandena.

Kokkuleppele saadi Rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna juhataja Siiri Tõnistega, kes on olnud selle reformi ettevalmistajate hulgas ja oskab meile jagada erapooletut infot meie võimalustest, nende plussidest ja miinustest. Pealegi on ta olnud juba mitmeid aastaid ka Eesti Puuetega Inimeste Fondi Nõukogu liige, nii et kursis ka puuetega inimeste teemadega.

Kõik, sh Eesti Puuetega Inimeste Koja liikmed, on oodatud 3. märtsil kell 17.30 - 19.00 Facebooki Eesti Kurtide Liidu seinal või Eesti Kurtide Liidu YouTube kanalis otseülekannet vaatama ja kuulama!

Vaatamise kohad:

Facebookis: https://www.facebook.com/kurtideliit või https://www.facebook.com/events/1615419875310657
Youtubes: https://www.youtube.com/watch?v=w2ym2wDiZtI

Ajakava:

Lühike sissejuhatus - Tiit Papp ja Toomas Sepp
Ettekanne - Siiri Tõniste
Küsimustele vastamine

NB! Viipekeeletõlk on olemas! Piiratud tehniliste võimaluste tõttu on võimalik vaadata vaid otseülekande salvestust kirjaliku tõlkega, mis tehakse avalikuks paar päeva pärast otseülekannet. Mõlemad kanalid on ka järelvaatavad samas kohas.

Modereerib Toomas Sepp, Eesti Kuulmispuudega Laste Vanemate Liidust

Soovitame saata meile enne ettekannet küsimusi, millele soovite vastust saada. Samuti on võimalik otseülekande ajal esitada ainult Facebookis küsimusi otseülekande juures olevas kommentaariumis.

Otseülekannet teostab MTÜ Kameeleon Eesti Kurtide Liiduga koostöös.

Korraldajad:

Eesti Kurtide Liit (ead@ead.ee)
Eesti Kuulmispuudega Laste Vanemate Liit (eklvl@eklvl.ee)

Categories

0 comment

  • Only signed in users can add comments. Logging in

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address