Eesti Kurtide Liidu esimehe lühikokkuvõte 17. augusti kohtumisest sotsiaalkaitseministri Signe Riisaloga

added 17.08.2021 2 views 0 comments

Täna ehk 17. augustil kohtus Eesti Kurtide Liidu juhatus sotsiaalkaitseministri Signe Riisaloga ja tema meeskonnaga.

Kohtumise peamine fookus on KOV-i osutatava viipekeele tõlketeenuse osutamise ja kättesaadavuse kitsaskohad.

Käsitleti loomulikult kurtide kogukonna jaoks olulisi teemasid nagu kaugtõlketeenus, abivahendid, kurtide vanurite võimalik koondamine ühte hooldekodusse jms teemad.

Categories

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address