Energiakulude hüvitamine viipekeeles (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi postitus

added 18.02.2022 18 views 0 comments

Kõrged energiahinnad kimbutavad sel talvel paljusid peresid.

Valitsus on tulnud appi automaatsete toetustega, mis suuri arveid kompenseerivad ja mille saamiseks inimene ise midagi tegema ei pea.
Lisaks kui sinu pere sissetulek on keskmise suurusega või väiksem, siis saad taotleda täiendavat hüvitist tavapärasest kõrgemate elektri-, gaasi- ja kaugkütte arvete osaliseks tasumiseks.
Taotlus esita oma elukohajärgsele linna- või vallavalitsusele. Taotlemisel on vaja teada:
1. pereliikmete isikukoode
2. sissetulekuid (palk, pension, töövõimetoetus, lastetoetused, puudega vanema toetus jne;
ei arvestata puudega lapse toetus, puudega tööealise inimese toetus, puudega vanaduspensioniealise inimese toetus, õppetoetus jne)
3. kaasa võtta energiaarved.
Toetust saab küsida eelmise aasta septembrist kuni selle aasta märtsini arvete eest. Esitada võib iga kuu, aga soovitatav on taotlus esitada mitme kuu peale kokku.

Kas minu leibkond kuulub toetuse sihtrühma? Kui suur on minu elektri-, gaasi- ja küttehinna hüvitis? https://www.arvutus.ee/

Kui asi tundub keeruline, pea nõu lähedastega või võta ühendust koduvalla või -linnaga.

Taotle julgelt!

Lisainfo: https://www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine

Allikas: https://www.youtube.com/watch?v=Sae938Z83H0

Categories

0 comment

  • Only signed in users can add comments. Logging in

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address