Jüri Ratase kohtumine riigikogus 19.09.2022

added 04.10.2022 25 views 0 comments

20. mail 2022. a. kogunesid Eesti Kurtide Liidu majja koostööpartnerid, sponsorid ja teised toetajad, kes on aastaid toetanud kurtide kogukonna ligipääsu kommunikatsioonile hariduses ja ühiskonnas ning kurtide liidu tegevust.

Sündmuse eesmärgiks oli näidata üles tänulikkust koostöö ja saadud toe eest, mis on aidanud kaasa kurtide liidu tegevuste jätkusuutlikkusele ja aidanud kurte integreerida kuuljate maailma.

Samas soovis kurtide kogukond Eesti Kurtide Liidu 100. juubelit tähistada koos toetajatega. Eesti Kurtide Liit on varem autasustanud nominente kolmes kategoorias “Aasta toetaja”, “Aasta tegu” ja Aasta kurt”.

Aasta toetajaks 2019 nimetati Riigikogu esimeest Jüri Ratast, kes oma eeskujuga tagas avaliku info kättesaadavust eesti viipekeeletõlkega erinevates saateformaatides.

Jüri Ratas ei saanud kahjuks tänugalast osa võtta kriisiolukorrast tingitud kiire töö tõttu.

19. septembril avanes võimalus kohtuda Jüri Ratasega riigikogus ja üle anda tänugala autasu. Kohtumine oli südamlik ja soe.

Categories

0 comment

  • Only signed in users can add comments. Logging in

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address