Puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokoll. Artikkel 2

lisatud 03.06.2015 0 vaatamist 0 kommentaari

Komitee tunnistab pöördumise vastuvõetamatuks, kui:
(a) pöördumine on anonüümne;
(b) pöördumisega on kuritarvitatud õigust esitada sellist pöördumist või pöördumine on vastuolus konventsiooni sätetega;
(c) komitee on sama asja juba läbi vaadanud või see on läbi vaadatud või läbi vaatamisel mõne muu rahvusvahelise uurimis- või vaidluste lahendamise menetluse raames;
(d) kõiki olemasolevaid riigisiseseid õiguskaitse võimalusi ei ole ammendatud. Seda reeglit ei kohaldata juhul, kui selliste õiguskaitse võimaluste kasutamine veniks ebamõistlikult pikaks või ei annaks tõenäoliselt tõhusat kaitset;
(e) on ilmselgelt põhjendamatu või ei ole piisavalt tõendatud; või
(f) pöördumises käsitletud asjaolud ilmnesid enne käesoleva protokolli jõustumist asjaomase osalisriigi suhtes, välja arvatud juhul, kui samad asjaolud jätkusid ka pärast seda kuupäeva.

Kategooriad

Parooli meeldetuletuseks sisesta e-posti aadress

Sisestage Twitteri kasutajanimi ning enda e-post.