Eesti viipekeele veebisõnastiku esitlus Eesti Keele Instituudis 2014

добавленные 10.04.2014 21 просмотры 0 комментарии

Eesti Keele Instituudi eesti keele - eesti viipekeele veebisõnastiku esitlusel 25. märtsil tutvustati veebisõnastiku kasutamisvõimalusi ligikaudu 5000 viipemärgiga.

Sõnastik on koostatud vastvalminud "Eesti keele põhisõnavara sõnastiku" baasil ning sisaldab eesti viipekeelseid vasteid. Sõnastiku kasutajaliides võimaldab teostada nii eestikeelse sõna kui eesti viipekeelse viipe otsingut. Otsinguvõimalus viipekeele kaudu teeb sõnastiku kergesti kasutatavaks kurtidele eesti keele õppimisel, eestikeelne otsing aga võimaldab huvilistel õppida eesti viipekeelt.

Eesti keele - eesti viipekeele veebisõnastik asub aadressil http://www.eki.ee/dict/viipekeel/.

Категории

0 комментарии

  • Аутентифицированные пользователи могут оставлять комментарии. Войти

Введите свою электронную почту чтобы получить напоминание вашего пароля

Введите имя с Твиттера и адрес электронной почты