Eesti viipekeele veebisõnastiku esitlus Eesti Keele Instituudis 2014

added 10.04.2014 21 views 0 comments

Eesti Keele Instituudi eesti keele - eesti viipekeele veebisõnastiku esitlusel 25. märtsil tutvustati veebisõnastiku kasutamisvõimalusi ligikaudu 5000 viipemärgiga.

Sõnastik on koostatud vastvalminud "Eesti keele põhisõnavara sõnastiku" baasil ning sisaldab eesti viipekeelseid vasteid. Sõnastiku kasutajaliides võimaldab teostada nii eestikeelse sõna kui eesti viipekeelse viipe otsingut. Otsinguvõimalus viipekeele kaudu teeb sõnastiku kergesti kasutatavaks kurtidele eesti keele õppimisel, eestikeelne otsing aga võimaldab huvilistel õppida eesti viipekeelt.

Eesti keele - eesti viipekeele veebisõnastik asub aadressil http://www.eki.ee/dict/viipekeel/.

Categories

0 comment

  • Only signed in users can add comments. Logging in

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address