Tallinna 2. invamess 2010

добавленные 15.10.2010 14 просмотры 0 комментарии

Tallinna Puuetega Inimeste Koda korraldas 1. – 2. oktoobril 2010. a. teise messi “Invamess 2010”, mille eesmärgiks on suurendada puuetega inimeste, nende pereliikmete ja valdkonna spetsialistide teadlikkust teenustest ja toodetest, mis aitavad parandada puuetega inimeste igapäevast toimetulekut.

EKL TV filmigrupp käis tutvumas messiga ja intervjueeris Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevdirektorit Tauno Tasuja’t. Intervjuud vahendas viipekeeletõlk Raili Loit.

Категории

0 комментарии

  • Аутентифицированные пользователи могут оставлять комментарии. Войти

Введите свою электронную почту чтобы получить напоминание вашего пароля

Введите имя с Твиттера и адрес электронной почты