Tallinna 2. invamess 2010

added 15.10.2010 14 views 0 comments

Tallinna Puuetega Inimeste Koda korraldas 1. – 2. oktoobril 2010. a. teise messi “Invamess 2010”, mille eesmärgiks on suurendada puuetega inimeste, nende pereliikmete ja valdkonna spetsialistide teadlikkust teenustest ja toodetest, mis aitavad parandada puuetega inimeste igapäevast toimetulekut.

EKL TV filmigrupp käis tutvumas messiga ja intervjueeris Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevdirektorit Tauno Tasuja’t. Intervjuud vahendas viipekeeletõlk Raili Loit.

Categories

0 comment

  • Only signed in users can add comments. Logging in

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address