Töövahendus- ja tööproovi teenused

добавленные 18.11.2011 3 просмотры 0 комментарии

Töövahendus- ja tööproovi teenused on mõeldud tööotsijale sobiva töö ning tööandjale sobiva töötaja leidmiseks. Tööproov võimaldab tööotsijal pakutaval töökohal töötamise järele proovida ning tööandjal enne kandidaadiga töölepingu sõlmimist tema sobivuses veenduda.

Категории

Введите свою электронную почту чтобы получить напоминание вашего пароля

Введите имя с Твиттера и адрес электронной почты