Töövahendus- ja tööproovi teenused

added 18.11.2011 3 views 0 comments

Töövahendus- ja tööproovi teenused on mõeldud tööotsijale sobiva töö ning tööandjale sobiva töötaja leidmiseks. Tööproov võimaldab tööotsijal pakutaval töökohal töötamise järele proovida ning tööandjal enne kandidaadiga töölepingu sõlmimist tema sobivuses veenduda.

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address