Karjäärinõustamine

added 19.11.2011 2 views 0 comments

Karjäärinõustamine on tegevus, mis toetab inimesi karjääri kujundamisega seotud otsuste tegemisel ja elluviimisel. Selle käigus käsitletakse kutse-, õppe- ja töökoha valikuga seotud teemasid.

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address