Puuetega inimestele suunatud tööturuteenused

added 19.11.2011 0 views 0 comments

Puuetega inimestele suunatud tööturuteenuste eesmärk on puudest tingitud takistuste kõrvaldamine töökoha saamisel ja töötamisel. Puudega inimene on see, kellel on määratud puue või kes on tunnistatud osaliselt või täielikult töövõimetuks. Lisaks puuetega inimestele toetame alates 2010. aastast ka pikaajalise tervisehäirega töötuid ja töötavaid inimesi, kellel pikaajaline tervisehäire takistab töölesaamist või töötamist.

Puuetega inimestel on õigust taotleda näiteks tööintervjuul abistamise või tugiisikuga töötamise teenust. Veel on töötukassa abiga võimalik kohandada töökeskkond ja-vahendid selliselt, et need oleks puudega inimesele mugavalt ligipääsetavad ja lihtsamalt kasutatavad.

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address