Maksejõuetuse hüvitis

added 19.11.2011 1 views 0 comments

Maksejõuetuse hüvitise eesmärk on hüvitada töötajale tööandja maksejõuetuse tõttu saamata jäänud töötasu, puhkusetasu ja töölepingu ülesütlemisel saamata jäänud hüvitised, mis on ette nähtud töölepingu seaduses.

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address