Tööpraktika

добавленные 19.11.2011 2 просмотры 0 комментарии

Tööpraktika eesmärk on anda töö leidmiseks vajalik praktiline töökogemus ning täiendada töölesaamiseks vajalikke ametialaseid oskuseid ja teadmisi. Tööpraktika vajaduse selgitab välja töövahenduskonsultant või juhtumikorraldaja võttes arvesse tööotsija varasemat töökogemust, oskusi ja teadmisi ning töösoove.

Категории

Введите свою электронную почту чтобы получить напоминание вашего пароля

Введите имя с Твиттера и адрес электронной почты