Tööpraktika

added 19.11.2011 2 views 0 comments

Tööpraktika eesmärk on anda töö leidmiseks vajalik praktiline töökogemus ning täiendada töölesaamiseks vajalikke ametialaseid oskuseid ja teadmisi. Tööpraktika vajaduse selgitab välja töövahenduskonsultant või juhtumikorraldaja võttes arvesse tööotsija varasemat töökogemust, oskusi ja teadmisi ning töösoove.

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address