Võlanõustamine

добавленные 19.11.2011 3 просмотры 0 комментарии

Võlanõustamine. Pärast töökaotust väheneb sissetulek oluliselt. Töötuskindlustushüvitis või töötutoetus on vaid ajutine sissetulek. Et vältida võlgadesse sattumist või olemasolevate võlgade üle pea kasvamist, tuleks võimalikult ruttu läbi mõelda, kuidas laenude tagasimaksmisega toime tulla. Võlanõustaja poole võivad pöörduda kõik töötukassas registreeritud töötud. Andke oma konsultandile teada, et soovite kohtuda võlanõustajaga ning konsultant suunab Teid teenusele.

Категории

Введите свою электронную почту чтобы получить напоминание вашего пароля

Введите имя с Твиттера и адрес электронной почты