Võlanõustamine

added 19.11.2011 3 views 0 comments

Võlanõustamine. Pärast töökaotust väheneb sissetulek oluliselt. Töötuskindlustushüvitis või töötutoetus on vaid ajutine sissetulek. Et vältida võlgadesse sattumist või olemasolevate võlgade üle pea kasvamist, tuleks võimalikult ruttu läbi mõelda, kuidas laenude tagasimaksmisega toime tulla. Võlanõustaja poole võivad pöörduda kõik töötukassas registreeritud töötud. Andke oma konsultandile teada, et soovite kohtuda võlanõustajaga ning konsultant suunab Teid teenusele.

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address