Töötuskindlustushüvitis

добавленные 19.11.2011 6 просмотры 0 комментарии

Töötuskindlustushüvitise eesmärk on tagada kindlustatule töö kaotamise korral sissetulek, mis võimaldaks tal uue töö otsimise ajal toime tulla. Hüvitise saamiseks on kolm põhitingimust: töötuna arvelolek, nõutav töötuskindlustusstaaž ja sunnitud töötus. Koondamise korral on töötajal või avalikul teenistujal õigust saada koondamishüvitist. Kindlustushüvitist koondamise korral on õigust saada inimesel, kelle töö- või teenistussuhe tööandjaga on kestnud vähemalt viis aastat ja kelle tööleping on üles öeldud koondamise tõttu.

Категории

Введите свою электронную почту чтобы получить напоминание вашего пароля

Введите имя с Твиттера и адрес электронной почты