Töötuskindlustushüvitis

added 19.11.2011 6 views 0 comments

Töötuskindlustushüvitise eesmärk on tagada kindlustatule töö kaotamise korral sissetulek, mis võimaldaks tal uue töö otsimise ajal toime tulla. Hüvitise saamiseks on kolm põhitingimust: töötuna arvelolek, nõutav töötuskindlustusstaaž ja sunnitud töötus. Koondamise korral on töötajal või avalikul teenistujal õigust saada koondamishüvitist. Kindlustushüvitist koondamise korral on õigust saada inimesel, kelle töö- või teenistussuhe tööandjaga on kestnud vähemalt viis aastat ja kelle tööleping on üles öeldud koondamise tõttu.

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address