Ravikindlustus

добавленные 19.11.2011 4 просмотры 0 комментарии

Ravikindlustus. Ravikindlustus on töötukassa täiendav teenus. Inimesed, kes saavad töötuskindlustushüvitist või töötutoetust või osalevad tööharjutusel, vähemalt 80-tunnisel koolitusel või tööpraktikal, on ravikindlustatud alates sellest päevast, mil nad hüvitist või toetust saama hakkasid või ühel eelnimetatud kolmest tööturuteenusest osalemist alustasid. Muudel juhtudel tekib ravikindlustus pärast seda, kui inimene on töötuna arvel olnud kuu aega.

Категории

Введите свою электронную почту чтобы получить напоминание вашего пароля

Введите имя с Твиттера и адрес электронной почты