Ravikindlustus

added 19.11.2011 4 views 0 comments

Ravikindlustus. Ravikindlustus on töötukassa täiendav teenus. Inimesed, kes saavad töötuskindlustushüvitist või töötutoetust või osalevad tööharjutusel, vähemalt 80-tunnisel koolitusel või tööpraktikal, on ravikindlustatud alates sellest päevast, mil nad hüvitist või toetust saama hakkasid või ühel eelnimetatud kolmest tööturuteenusest osalemist alustasid. Muudel juhtudel tekib ravikindlustus pärast seda, kui inimene on töötuna arvel olnud kuu aega.

Insert your e-mail address to receiver a reminder of your password

Enter Twitter user name and your e-mail address